منبع حرز امام جواد

منبع حرز امام جواد منبع حرز امام جواد

منبع حرز امام جواد علیه السلام

منابع حرز امام جواد (ع) چیست؟ کتبی که روایت حرز امام جواد (ع) را نقل کرده اند: 1-مهج الدعوات: 52، س 15 مُهَجُ الدّعَوات وَ مَنهَجُ العِبادات‏ کتابی به زبان عربی در دعا و حرز، تألیف سید…