امام جواد

تفاوت حرز بازاری با سفارشی تفاوت حرز بازاری و سفارشی

تفاوت حرز تجاری بازاری با حرز سفارشی

فرق حرز تجاری بازاری با حرز سفارشی در چیست؟ تفاوت حرز بازاری با حرز تجاری تفاوت حرز بازاری (تجاری) با حرز سفارشی این است که: در حرزهای بازاری آداب نوشتن…

حرز امام جواد علیه السلام

خواص حرز امام جواد (ع)

معروف ترین حرز برای دفع بلایای زمینی و آسمانی حرز امام جواد (ع) است که توصیه فراوانی برای به همراه داشتن این حرز در همه حالات شده است. این حرز…