مبارزه با خرافات

علیه خرافه مبارزه با خرافات

علیه خرافه پرستی

راه های مبارزه با خرافه راه های مبارزه با خرافه از منظر دین مبین اسلام اسلام از بدو ظهور با تمام قدرت و توان با خرافه پرستی به مبارزه برخاست…